200x200

Єдина Країна! Единая Страна!
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Перелік професій, які можна здобути у нашому ліцеї на базі неповної середньої освіти (термін навчання – 3 роки) 
Професії Будете знати   Будете вміти

Оператор

комп’ютерного набору

Правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство.

 

Виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

 

  Перевіряти та систематизувати одержані первинні документи за формою та змістом, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в відділ бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Кухар

Види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки  овочів, грибів, м’яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів,  бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів. Прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

 

 

Проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски ого оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

 

Кондитер 

Асортимент, рецептури і технологію виготовлення тортів, тістечок, кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладними поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом.  

Готувати прості  торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби. Виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та викладати вироби на листи. Оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом. Випікати (смажити) вироби.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів.  

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і маши, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів.

 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів;  призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей;  найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.   Розбирати прості вузли с/г машин і тракторів; обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей; проводити рубання металу вручну; різати заготовки з прутка, листа металу і труб ручними ножицями,   ножівками; готувати вироби та вузли під зварювання та зачищати після зварювання; промивати, очищати  та змащувати деталі машин; мити та зливати мастила з машин; брати участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Продавець продовольчих товарів 

Асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину; правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО.  

Приймати товари; перевіряти  їх кількість та вагу. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Пропонувати і показувати товари.. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку.

 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

Порядок  відбирання  та оформлення  проб;  основні  властивості  матеріалів; сировини  і  напівфабрикатів, які  підлягають  аналізу; призначення  лабораторного  устаткування  і  правила  поводження  з  ним,  систему  записів  результатів  випробувань  і  методи  їх  статистичного  опрацювання.   Проводити  різноманітні  хіміко-бактеріологічні  аналізи води, харчових  продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Вести  контрольно-облікові  записи.
Перелік професій, які можна здобути у нашому ліцеї на базі повної середньої освіти (термін навчання – 1,5 роки) 

Офіціант

Асортимент всіх видів меню ресторану (рецептури,  правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу; порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання.   Готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну; полірувати посуд, прибори; складати серветки різними способами; здійснювати попередню сервіровку столів; приймати замовлення від споживачів; отримувати страви в роздавальні та в буфеті; подавати страви і напої; обслуговувати бенкети; оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; прибирати використаний посуд та прибори; замінювати столову білизну.

Бармен

 

Асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску  асортименту алкогольних, слабоалкогольних, безалкогольних та змішаних напоїв, правила етикету і технологію обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі; правила роботи закладів ресторанного господарства.

 

 

  Обслуговувати споживачів; пропонувати, демонструвати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої, кондитерські вироби, закуски, страви; готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок; оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані; контролювати дотримання споживачами культури поведінки; вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти; підраховувати та здавати гроші.
Перелік професій, які можна здобути у нашому ліцеї на базі повної середньої освіти (термін навчання – 1 рік)

Офісний службовець(бухгалтерія)

Постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності; застосування інструктивних та нормативних документів; організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.  

Виконувати роботу з ведення нескладних операцій (щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо; вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність; виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками; приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей.