200x200

Єдина Країна! Единая Страна!
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Головна » Файли » Методична скарбничка

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
[ Викачати з сервера (86.5 Kb) ] 06.06.2016, 09:13

ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: «Офісний службовець (бухгалтерія)» 

Тема програми:  Облік зобов’язань (Слайд 1)

Тема уроку: Облік розрахунків з оплати праці. Нарахування оплати за час відпустки, виконання державних і громадських обов’язків. Порядок ведення обліку розрахунків з оплати праці. Записи в облікові регістри сум нарахованої заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, відрахувань на соціальне страхування та соціальне забезпечення, утримань із заробітної плати і виплати заробітної плати.

Мета уроку: (Слайд 2)

• Закріпити, удосконалити та систематизувати уміння і навички при розрахунках з оплати праці; перевірити і оцінити уміння і навички виконання складних робіт.

• Розвивати уважність і логічне мислення при підрахунках

• Виховувати професійну зацікавленість; бажання якісно і своєчасно виконувати роботу; самостійність учнів при виконанні НВР.

Тип уроку: Урок удосконалення умінь та формування навичок.

Обладнання: інструкційна карта, картки-завдання, зразки заповнення документів з обліку робочого часу і його оплати, аркуші А4, робочі зошити, ПК.

 

Хід уроку

 

І.Організаційна частина:  основні правила ТБ та охорони праці, організація робочого місця.

ІІ. Вступний інструктаж

1. Повідомлення теми та мети уроку

 Актуалізація опорних знань.

1. Що таке заробітна плата?(Слайд 3)

2. Які є форми оплати праці? (Слайд4)

3. Що таке погодинна оплата праці? (Слайд 5)

4. Що таке відрядна оплата праці? (Слайд 6)

5. З чого складається фонд заробітної плати? (Слайд 7)

6. В якому документі відображається облік відпрацьованого часу робітників? (Слайд 8)

7. Які ви знаєте первинні документи з обліку оплати праці? (Слайд 9)

8. Який рахунок призначений для обліку оплати праці, дайте його характеристику? (Слайд 10)

2. Викладення нового матеріалу:

 1. Відпустки

    1.1 Нормативно-правове забезпечення

Громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи мають право на відпустки визначеної тривалості із збереженням на цей період місця роботи (посади) і середнього заробітку. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Державні гарантії і права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їхнім працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи встановлює Закон України від 15.11.1996 р. за № 504/96-ВР «Про відпустки», із змінами та доповненнями. (Слайд 11)

 Види відпусток (Слайд 12)

1. Щорічні відпустки :основна і додаткова

- Додаткова відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці

- Додаткова відпустка за особливий характер праці

- Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

2. Творчі відпустки

3. Соціальні відпустки

- Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

- Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

4. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

5. Відпустки без збереження заробітної плати

 1.2 Порядок нарахування  оплати за час відпустки: (Слайд 13)

А) Визначають суму заробітної плати за 12 місяців, що передували відпустці.

Б) Одержану суму ділять на кількість календарних  днів,фактично відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів,  встановлених законодавством), одержуючи середньоденну заробітну плату.

В) Середньоденну заробітну плату множать на кількість календарних днів відпустки

Святкові та неробочі дні згідно з Трудовим Кодексом України (стаття 165) (Слайд 14)

  • 1 Січня-Новий рік;
  • 7 Січня-Різдво Христове;
  • 8 Березня-Міжнародний жіночий день;
  • …-Пасха (Великдень);
  • 1-2 Травня-День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 Травня-День Перемоги;
  • …  Трійця;
  • 28 червня-День Конституції України;
  • 24 серпня-День незалежності України;

 

Приклад №1 (Слайд 15)

Працівник йде у відпустку на 24 календарних дні з 6 по 29 серпня 20___ року. Нарахована заробітна плата за останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки та включається до розрахунку відпускних, становить 17750,00 грн. Оскільки 24 серпня — День незалежності України, працівник перебуватиме у відпустці додатково ще 1 день (30 серпня), тобто фактично тривалість відпустки становитиме 25 календарних днів. Але оплату за дні перебування у відпустці необхідно здійснити за 24 календарних дні.

Розвязок:  (Слайд 16)

Визначають середньоденну заробітну плату

17750,00 грн. : (365-10) = 50 грн.

відпускні за 24 календарних дні:

50 грн. х 24 = 1200 грн.

2. Нарахування і обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності.

 

2.1 Порядок видачі листків непрацездатності та нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється на підставі Інструкції про порядок видачі документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену Наказом Міністерства охорони здоров‘я України №455 від 13 листопада 2001 р. (Слайд 17)

Яким  документом засвідчується тимчасова втрата працездатності ?

Тимчасова непрацездатність працівників  засвідчується Листком непрацездатності (Слайд 18)

Виплата допомоги, пов'язаної з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами — це один з видів матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати та іншого доходу застрахованому працівникові. Підставою для призначення цієї допомоги є виданий в установленому порядку листок непрацездатності, який після одужання і повернення до виконання своїх обов'язків працівники подають до відділу кадрів, де він підлягає обробленню та перевірці правильності його заповнення. Після цього, за наявності позитивного рішення комісії із соціального страхування підприємства про надання такого виду допомоги, здійснюється її нарахування. Допомога з тимчасової непрацездатності, яка виникла внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується так:

—      перші п'ять днів — за рахунок власних коштів підприємства;

—      з шостого дня настання непрацездатності і до дня відновлення працездатності або встановлення інвалідності — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності (як для перших п'яти днів, які оплачуються за рахунок коштів підприємства, так і наступних, які оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) визначається залежно від загального страхового стажу працівника і становить: (Слайд 19)

     -100% середньої заробітної плати застрахованим працівникам, страховий стаж яких понад 8 років;

      -80%, якщо стаж від 5 до 8 років;

-60%, якщо стаж менше 5 років.

2.2 Нарахування виплат з тимчасової непрацездатності (Слайд 20)

СЗ = Зф / Рд,

де СЗ – середньоденна (погодинна) заробітна плата;

Зф – заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість робочих днів протягом

шести останніх місяців, що передували непрацездатності;

Рд – число робочих днів (годин) за цей же період

Дн = СД X В  X Рх

де Дн – розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, грн.;

СД – середньодення (погодинна) заробітна плата, грн.;

 В– розмір допомоги залежно від стажу роботи, %

Рх – число робочих (календарних) днів (годин) , пропущених у зв‘язку з хворобою;

Приклад № 2 (Слайд 21)

Згідно з листком непрацездатності, наданим працівником, хвороба тривала з 19 вересня по 26 вересня 20___ року. Заробітна плата за шість місяців, що передують місяцю хвороби, яка включається до розрахунку лікарняних, становить 8670,00 грн. Кількість робочих днів, які припадають на ці шість місяців, — 125. Страховий стаж працівника — 6 років 5 місяців

Розв’язок (Слайд 22)

8670,00 грн. / 125 = 69.35грн.

69.35 х 80 % = 55.49 грн.

55.49 х 28 = 1553.72 грн.

 

Згідно з діючим законодавством України передбачено такі види страхових внесків, які підприємство відраховує із трудових доходів працівників:

Нарахування на заробітну плату (Слайд 23)

Нараховано:

 до Пенсійного фонду -36,6%;

допомога з тимчасової втрати працездатності - 33,2 %

Утримання із заробітної плати (Слайд 24)

3.6 % - Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

15 % - Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

2 % - на випадок втрати працездатності

(якщо нараховується по лікарняному листу)

Застосування соціальної пільги (Слайд 24)

Мінімальна заробітна плата – 1218 грн.

Застосовується соціальна пільга тоді, коли розмір заробітної плати менше 1710 грн.

1218 х 1,4 = 1710 грн.

Податкова соціальна пільга становить 50% від мінімальної заробітної плати, тобто 1218 х 50% = 609 грн.

 

Приклад №4 (Слайд 25)

з/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума,

грн.

1

Нарахована заробітна плата

23

661

2800,00

2

Нараховано до Пенсійного фонду -36,3%;

23

65

1016,40

3

Нараховано на допомогу з тимчасової втрати працездатності 33,2 %

23

65

929,60

4

Утримано Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 3,6 %

66

65

100,80

5

Утримано на випадок втрати працездатності (якщо нараховується по лікарняному листу) – 2 %

66

65

56,00

6

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – 15 %

2800 - ( 100,80 + 56,00 ) х 15 %  =  396,48

66

64

396,48

 

Сума до видачі 2800 – (100,80 + 56,00 + 396,48) = 2246,72 грн.

661

301

2246,72

 

Приклад №5 застосування соціальної пільги

з/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума,

грн.

 

Нарахована заробітна плата

23

661

1700,00

1

Нараховано до Пенсійного фонду -36,3%;

23

65

617,10

2

Нараховано на допомогу з тимчасової втрати працездатності 33,2 %

23

65

564,40

3

Утримано Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 3,6 %

66

65

61,20

4

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – 15 %

1700 – 61.20 – 609 = 1029,80

1029,80 х 15 % = 154,47

66

64

154,47

5

Обчислити суму до отримання

1700 – (61,20 + 154,47) = 1484,33

661

301

1484,33

Для документального оформлення розрахунків з працівниками по оплаті праці затверджено типові форми документів:

1)      ф. № П-49 «Розрахунково-платіжнавідомість»;

2)      ф. № П-50, 51 «Розрахунковавідомість»;

3)      ф. № П-52 «Розрахунок заробітної плати»;

4)      ф. № П-53 « Платіжна  відомість »;

5)      ф. № П-54, 54а «Особовийрахунок»;

6)      ф. № П-55 «Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати»;

7)      ф. № П-56 «Накопичувальна картка обліку заробітної плати».

3.Закріплення нового матеріалу: виконання завдань згідно з інструкційною карткою.

ІІІ. Поточний інструктаж:

• 1. Перевірка правильності організації робочих місць та дотримань правил техніки безпеки.

• 2. Видача завдань,.

• 3. Самостійна робота учнів над завданням з допомогою майстра ВН.

• 4. Обхід робочих місць учнів у ході роботи з метою подання індивідуальної допомоги;

 перевірки конкретних завдань та їх оцінювання.

Перший обхід:

а) чи всі учні приступили до роботи;

б) організація учнями своїх робочих місць, роздача папок.

Другий обхід:

 а) пояснення і показ учням з метою правильності виконання роботи.

б) перевірка послідовності виконання.

Третій обхід:

а) індивідуальна допомога при виконанні завдань ;

Четвертий обхід:

 а) самостійна робота учнів із завданням. ;

б) перевірка правильності роботи і надання інструктивних рекомендацій.

П'ятий обхід:

 а) перевірка окремих робіт;

б) виправлення помилок і оцінювання учнів.

ІУ. Заключний інструктаж:

 1. Підсумок заняття:

1. Підсумки роботи за день і ступінь досягнення поставленої мети уроку.

 2. Повідомлення та обґрунтування оцінок і відмітка кращих учнів.

2. Домашнє завдання: Повторити теоретичний матеріал з обліку оплати праці.

3. Прибирання робочих місць: складання документів і робіт у папки з виробничого навчання

Категорія: Методична скарбничка | Додав: pryzhyhalinskyimaxim
Переглядів: 1443 | Завантажень: 37 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: